درباره‌‌ی دانستني‌هاي مصور كودكان

افزايش سطح دانستني‌هاي كودكان و نوجوانان از جهان هستي به ويژه كره زمين، به عنوان زيستگاه انسان‌ها، به ايشان كمك مي‌كند تا ضمن بهره‌برداري بهتر از محيط زندگي، با آگاهي بيشتر در حفظ محيط زيست كوشا باشند. دانش‌آموزان مي‌توانند با مطالعه اين كتاب كه با نقاشي‌هاي فراوان تزئين شده است، با مردم جهان، شيوه زندگي مردم، حيوانات، مطالب علمي درباره كره زمين فضا و جهان هستي، گياهان و ... آشنا شوند.

آخرین محصولات مشاهده شده