درباره‌‌ی داروي شگفت‌انگيز جورج

اين مادربزرگ، بدجنس‌ترين و ترسناك‌ترين مادربزرگ دنياست. او هر روز، كنار پنجره روي صندلي مي‌نشيند و مدام غر مي‌زند و دنبال بهانه‌اي مي‌گردد تا جورج را اذيت كند. آيا جورج با اين وضع مي‌تواند راحت زندگي كند؟ البته كه نه! پس بايد راهي پيدا كند تا به اين وضع خاتمه دهد. او دارويي شگفت‌انگيز و جادويي مي‌سازد تا شايد اخلاق مادربزرگ پيرش را بهتر كند. اما دارو چيز ديگري از آب در مي‌آيد كه حتي براي جورج هم باوركردني نيست!

آخرین محصولات مشاهده شده