درباره‌‌ی خوبه كه با ديگران فرق داري

اين مجموعه طراحي شده است تا: بچه‌ها را در مراحل اوليه‌ي يادگيري به خواندن تشويق كند. موجب رشد بعد حسي و عاطفي شخصيت آن‌ها شود. احترام به فرهنك‌هاي مختلف را به آنان آموزش دهد. به رشد شخصيت آنان كمك كند.

آخرین محصولات مشاهده شده