درباره‌‌ی خواستن توانستن است

همه ما شرايطي بي‌معني را تجربه مي‌کنيم: رفيق نيمه‌راه، شرايط کاري غير‌منصفانه، پسرفت مالي، بيماري ناگهاني، طلاق، خسارت و فقدان عزيزان. اين تجربه‌ها بخشي از مسير زندگي انسان‌ها هستند، اما وقتي خود را در چنين شرايطي مي‌يابيم، بايد ديدگاه مثبتمان را حفظ کنيم. جوئل اوستين به ما مي‌گويد که اگر در چالش‌هاي زندگي کماکان يقين داشته باشيم و روشي صحيح پيش بگيريم، رشد مي‌کنيم و متوجه مي‌شويم که همه‌چيز به نفع ما پيش مي‌رود. اين کتاب با بهره‌گيري از آموزه‌هاي معنوي باعث نزديک‌تر شدن به پروردگار و ايمان داشتن در شرايط بي‌معني مي‌شود. اگر در سراشيبي زندگي باور داشته باشيم که خداوند همچنان کنترل همه‌چيز را به دست دارد، متوجه مي‌شويم که او براي ما ضيافت تدارک ديده و ظرف‌هايمان را از رحمت خويش لبريز کرده است.

آخرین محصولات مشاهده شده