درباره‌‌ی خانواده رابينسون (كتابخانه كلاسيك)

يک کشتي، پس از چند روز کلنجار با توفان، در کناره‌ي جزيره‌اي متروک به گل مي‌نشيند. مسافران اين کشتي، خانواده‌ي رابينسون هستند: مردي زيرک، زني کاردان و چهار پسرشان. آن‌ها، با وجود اين حادثه‌ي ناگواري سعي مي‌کنند به بهترين صورت با وضعيت خود کنار بيايند: حيوانات مهربان را رام مي‌کنند و ياد مي‌گيرند که چگونه در جزيره زندگي کنند. حتي يک خانه‌ي درختي خيلي بزرگ هم مي‌سازند تا در آن زندگي کنند. با اين حال، خيلي دوست دارند که آدم‌هاي ديگري را هم ببينند. آيا آن‌ها هرگز از اين جزيره نجات پيدا مي‌کنند؟ از کتابخانه‌ي کلاسيک مهتاب وارد دنياي شاهکارهاي ادبي شويد.

آخرین محصولات مشاهده شده