درباره‌‌ی خاطرات عكاس شخصي هيتلر (با پيشوا تا ابد)

زماني كه اين زندگي‌نامه براي اولين‌بار در اواسط دهه 1950 منتشر شد هافمن تقريبا 70 سال سن داشت و روز‌هاي آخر عمرش را سپري مي‌كرد. از بسياري جهات انساني ورشكسته بود امپراتوري كه زير سايه رايش سوم بنا نهاده بود كه حتي به خاطر تمبرهاي حاوي تصاوير هيتلر حق اثر قابل توجهي برايش به همراه داشت از بين رفت. متفقين پيروز به او لقب «مجرم بزرگ»دادند تحت بازجويي مصاحبه و بازداشت‌هاي طولاني مدت قرار گرفت كه فقط همسرش ارنا به او ياري مي‌رساند.

آخرین محصولات مشاهده شده