درباره‌‌ی خاطرات شخصي پيشخدمت هيتلر (با پيشوا تا ابد)

تصوير به تظاهر دلسوزانه از رهبر نازي ممكن است بر مزاج برخي از خوانندگان خوش نيايد ولي ما خودمان را گول زده‌ايم اگر تصور كنيم كه هيتلر يك هيولاي تك بعدي بوده است. اينطور نبود. همان‌طور كه اين كتاب نشان مي‌دهد هيتلري كه ما مي‌شناسيم مردي كه ميليون‌ها نفر را كشت و مخرب‌ترين و پرهزينه‌ترين جنگ تاريخ را شروع كرد جنبه انساني هم داشته است: او نسبت به كاركنانش خوش برخورد بوده دستان خانم منشي‌هايش را مي‌بوسيده و به سگ‌اش مهرباني مي‌كرد اگر اين انسانيت مسلم به پيش تصورات ما صدمه مي‌زند پس شايد تصورات ماست كه نياز به تغيير دارد. ما چه خوش‌مان بيايد چه خوش‌مان نيايد هيتلري كه از زبان لينگه تعريف مي‌شود يك انسان همه‌فن حريف و با استعداد است.

آخرین محصولات مشاهده شده