درباره‌‌ی خاطرات سوگواري

با نوشتن اين يادداشت‌ها، خود را به دست ابتذالي مي‌سپارم كه در من وجود دارد. بخشي از وجودم در حالت نا‌اميدي بيدار است و بخش ديگرش هم‌زمان در تكاپوست تا سطحي‌ترين امورم را از‌نظر ذهني نظم ببخشد. اين را همچون نوعي بيماري احساس مي‌كنم.

آخرین محصولات مشاهده شده