درباره‌‌ی حقيقت عاشورا (از عاشوراي حسين تا تحريفات عاشورا)

کتاب حاضر عهده‌دار بررسي نهضت امام حسين_عليه‌السلام_است: از حماسه آن حضرت تا کوشش او براي جلوگيري از جنگ: از ستم‌ستيز بودن امام حسين تا عقلاني بودنش و پرهيزش از افراط‌گرايي: از درس‌هايي که از امام حسين مي‌توان آموخت تا عبرت‌هايي که از مخالفانش بايد فراگرفت: از اينکه امام حسين چه مي‌گفت، تا اينکه مخالفانش چه مي‌گفتند: و عاشورا نزاع چه با چه بود. نهضت عاشورا دو ويژگي برجسته داشت: نخست اينکه حماسي (ظلم‌ستيزانه) بود. و دوم اينکه عقلاني بود: يعني همان دو ويژگي‌اي که عده‌اي در جمع آن‌ها توفيق نمي‌يابند. اما در بعد، پنچ تحريف سهمگين دامن‌گير آن شد:1) تقليل يافتن آن به عزاداري (با غفلت از ظلم ستيزي) 2 ) تفسيرهاي غيرعقلاني از آن 3 ) تفسيرهاي فوق واقعي 4) تفسيرهاي افراطي و خشونت آميز و 5 ) تفسيرهاي عاميانه.

آخرین محصولات مشاهده شده