درباره‌‌ی حفره

رمان در روزهاي آغاز جنگ بين ايران و عراق آغاز مي‌شود. پسركي عرب‌زبان در دهكده‌اي مرزي همراه خانواده‌اش زندگي مي‌كند كه ناگهان جنگ صاعقه‌وار بر آن‌ها فرود مي‌آيد. او حتي فرصت گريختن ندارد و بايد در جايي پنهان شود. شايد يك حفره... از سويي، در زمان حال، تعقيب و گريزي در جريان است و پيونددهنده اين دو داستان شايد باز هم يك حفره باشد... رضايي‌راد با ريتمي سريع، مكالماتي خوش‌آهنگ و استفاده از امكاناتي تاريخي كه داستان به او داده رماني نوشته كه مخاطب را مدام غافلگير مي‌كند. وجداني كه هدف داستان اوست به زمان چنگ مي‌زند تا بتواند نشانه‌هاي شر را بيابد و آن‌ها را تماشا كند. اما اين شر در همه جان روايت رخنه كرده است. آيا مردگان رستگار مي‌شوند؟

آخرین محصولات مشاهده شده