درباره‌‌ی جمهوري خلق نسيان تجديد ديدار با تيان آنمن

ايده‌ي حذف، بازنويسي و مخدوش کردن تاريخ، از همان جمله‌ي نخ‌نما و مستعمل «تاريخ را فاتحان مي‌نويسند» از ديرباز وجود داشته است. در خصوص بسياري از وقايع تاريخي در گذشته شک و شبهه‌هاي بسياري وجود دارد که برطرف شدني هم نيستند چون هيچ سند مکتوبي جز آن‌چه برندگان نوشته‌اند وجود ندارد و اين خود نشاني‌ست بر تناقض ابدي تاريخ در روايت حقيقت. در سده‌ي بيستم اما ماجرا کمي تغيير کرد و مانند گذشته نمي‌شد به اين راحتي‌ها دست به حذف يا تغيير در واقعه‌اي تاريخي زد، آن‌گونه که اصحاب قدرت و ثروت در گذشته‌ها کرده بودند. با اين همه از حذف تروتسکي و بسياري از رفقاي بلشويک در عکس‌هاي استالين تا همکاري دولت آمريکا در ناديده‌انگاري اسناد سلاح‌هاي بيولوژيک ارتش ژاپن در منچوري و حذف روايت‌هاي کشتار ميدان تيان‌آ‌من پکن توسط حکومت چين و ... فقط بخش کوچکي از مخدوش کردن تاريخ به دست جنايتکاران پيروز است. کتاب «جمهوري خلق نسيان» به يکي از عجيب‌ترين محذوفات تاريخ معاصر جهان مي‌پردازد و استفاده‌ي حداکثري حاکميت چين از اين واقعه براي برساختن چيزي درست مقابل آن چيزي که به‌واقع اتفاق افتاده بود. لوئيزا ليم در اين کتاب با مجموعه‌اي از گزارش‌ها، اسناد، گفت‌وگوها و شاهدان زنده، به درون واقعه‌ي سال 1989 ميدان تيان‌آن‌من رفته و نشان مي‌دهد چه‌گونه حاکمان چين از پس جنبشي اعتراضي و دگرانديش، فرمي از ملي‌گرايي را بازتوليد کرده و با فعاليت رسانه‌اي، فرهنگي و اقتصادي، کل آن ماجرا را از اذهان نسل جديد چيني پاک کرده و به سمت و سويي که مي‌خواستند سوقشان دادند. جمهوري خلق نسيان، بازخواني تاريخ در زمانه‌اي‌ست که روشنفکران و روزنامه‌نگاران نمي‌‎خواهند ديگر حقيقتي وارونه جلوه داده شود و تلاشي‌ست سترگ براي رسيدن به اين نکته که قدرت در همه‌ي ابعادش در دست شياطين است.

آخرین محصولات مشاهده شده