درباره‌‌ی جدانشدني‌ها (با مقدمه‌اي از سيلوي لو بن دوبووار)

رايطه‌اي سرنوشت‌ساز كه نگرش سيمون دوبووار را درباره نابرابري جنسيتي و جنسيت‌گرايي شكل داد. آيا بدون وجود زازا، سيمون دوبوواري ظهور مي‌كرد؟ رماني تاثيرانگيز و مسحوركننده از دوستي ميان دو دختر جدانشدني‌ها چشم‌اندازي جديد بر سال‌هاي نخست زندگي سيمون دوبووار است زندگينامه شخصي كوتاهي كه احساسات و هشياري موجود در دوستي پرشور دو دختر جوان و سركش سيمون دوبووار و زازا را در طول رشد جسمي و فكري آن دو و سپس تا پايان غم‌انگيز آن دنبال مي‌كند. اين اثر بزرگ‌ترين فيلسوف فمينيست بازگوكننده تجربه‌هايي است كه نافرماني و طغيان نويسنده را شكل مي‌دهند و رهايي پرتلاطم و تعارض بنيادي ميان روشنفكران و دين‌داران متظاهر را روشن مي‌سازد موضوعي كه شالوده كتاب بعدي او خاطرات يك دختر مطيع را پي‌ريزي مي‌كند.

آخرین محصولات مشاهده شده