درباره‌‌ی جبران مي‌كنم

رمان جبران مي‌كنم درباره دختري جوان به نام فيكسي است كه در خانواده‌اي پيچيده زندگي مي‌كند. شعار پدر فيكسي اين است: «خانواده مهم‌ترين چيزه.» با درگذشت پدر، او در موقعيت بغرنج‌تري بين زندگي خانوادگي و زندگي‌اي كه آرزويش را دارد گير مي‌افتد. فيكسي در يك كافي‌شاپ با مرد جوان زيبايي به نام سباستين آشنا مي‌شود و به طور اتفاقي كمك بزرگي به او مي‌رساند. سباستين كه مدير يك شركت سرمايه‌گذاري است قصد جبران دارد. از طرف ديگر، رايان، عشق دوره نوجواني فيكسي، هم دوباره وارد زندگي او مي‌شود. آيا فيكسي موفق مي‌شود زندگي و عشقي را كه در پي آن است به دست آورد؟

آخرین محصولات مشاهده شده