درباره‌‌ی تمرين (راه و رسم ارائه ‌كار خلاقانه)

خلاقيت رويداد نيست كه يك بار رخ دهد و تمام شود چيزي است كه همواره انجامش مي‌دهيم از خود گذشتگي و پا گذاشتن روي نفس در رقصي بي‌پايان است (انجام دادن كار سخاوتمندانه‌اي كه شايد نتيجه ندهد) ما هم مي‌توانيم تمريني را در پيش بگيريم.

آخرین محصولات مشاهده شده