درباره‌‌ی تك‌شاخ كوچولو غمگين است

به جز اينكه جادويي و رنگين‌كماني دارد كه با تغيير رنگ يال نشان مي‌دهد دقيقا چه احساسي دارد! امروز تك‌شاخ كوچولو غمگين است. چون دوستانش مي‌خواهند گرگم به هوا بازي كنند ولي او دوست دارد توپ‌بازي كند! ولي او يك راه‌حل ويژه دارد كه به شما ياد بدهد... بياييد ببينيد كه او چطور حال خوبش را به دست مي‌آورد!

آخرین محصولات مشاهده شده