درباره‌‌ی تك‌شاخ كوچولو ترسيده است

به جز اينكه او يالي جادويي و رنگين‌كماني دارد كه با تغيير رنگ يال نشان مي‌دهد دقيقا چه احساسي دارد! امروز تك‌شاخ كوچولو ترسيده است. وقت رفتن به تخت‌خواب است و همه‌جا خيلي تاريك است. ولي او يك راه‌حل ويژه دارد كه به شما ياد بدهد... بياييد ببينيد كه او چطور حال خوبش را به دست مي‌آورد!

آخرین محصولات مشاهده شده