درباره‌‌ی تقريبا نابغه

«از داخل لوله‌ي آزمايش‌گاهي بيرون بيايي و پدرت را نشناسي؟ هيچ‌كس با ميل و رغببت به آن اعتراف نمي‌كند. اين زخمي است كه هرگز بسته نمي‌شود.» داستان باور نكردني ولي واقعي جواني درمانده و فقير كه در يك تريلر پارك زندگي مي‌كند و روزي در مي‌يابد كه پدرش ناشناس نابغه است و همراه دوستانش به جست‌وجوي او مي‌پردازد. سفري ماجراجويانه از اين سو به آن سوي آمريكا براي يافتن اصل و ريشه‌ي خود.

آخرین محصولات مشاهده شده