درباره‌‌ی تغيير قيافه (رفيق بي‌كلك اسب)

کلانتر نان‌سفيد خيلي خونسرد و اهلِ حال و بي‌خيال است و موقعِ رسيدگي به پرونده‌ها اصلاً و ابداً دستپاچه نمي‌شود. چرا؟ چون مي‌تواند همين‌طور بيکار بنشيند و دستپاچه باشد! دکترها گفته‌اند فکرکردن براي مغزِ معاون سقف‌دودي ضرر دارد. اگر سقف‌دودي فکر کند، ديگر نمي‌تواند فکر کند! اين دوتا رفيقِ دست‌وپاچلفتي قرار است گاو‌دزدها را پيدا کنند. 2500 گاو از آقاي مزرعه‌دار دزديده شده!!! تو فکر مي‌کني کلانتر نان‌سفيد موفق مي‌شود دزدها را پيدا کند؟ فکر مي‌کني گاوها مي‌توانند توي هتل زندگي کنند؟ فکر مي‌کني کلانتر بتواند توي قطار مراسم خواستگاري راه بيندازد؟

آخرین محصولات مشاهده شده