درباره‌‌ی تسكين

فقط مي‌خواستم قوي باشم، تنها، مسلط، فارغ از غم و مقاوم در برابر آسيب‌هاي زندگي انساني. وقتي يكي از عزيزانمان مي‌ميرد چگونه به زندگي ادامه مي‌دهيم، به دنيايي جديد و غم‌زده قدم مي‌گذاريم يا چيزي فراتر از آن؟ براي به‌دست آوردن دوباره آرامش مي‌توان به آغوش طبيعت برگشت. كتاب حاضر برش هوشمندانه‌اي است از كتاب ق مثل قوش (هلن مك‌دونالد)

آخرین محصولات مشاهده شده