درباره‌‌ی تست‌هاي هوش رياضي (2 سالگي)

1- هوش ديداري 2-هوش رياضي 3-هوش گفتاري 4-هوش فضايي 5-حافظه ديداري 6-حافظه شنيداري 7-دقت و توجه

آخرین محصولات مشاهده شده