درباره‌‌ی تاريخ ملك‌آرا (چگونگي به قدرت رسيدن قاجارها)

کتاب «تاريخ ملک‌آرا» (چگونگي به قدرت رسيدن قاجارها) نوشته ميرزا علي‌قلي بن محمد (اقبال) چلاوي با تصحيح مشترک جمشيد قائمي، رامين يلفاني، شقايق فتحعلي‌زاده و رقيه آقابالازاده از سوي انتشارات نداي تاريخ منتشر شد. «تاريخ ملک‌آرا» چگونگي به قدرت رسيدن قاجارها را بيان مي‌کند، که در بررسي تاريخ ايران داراي اهميتي وافر است. کتاب تاريخ ملک‌آرا بر اساس سه نسخه تصحيح شده است. اين سه نسخه عبارتند از: نسخه کتابخانه ملک، نسخه کتابخانه ملي و نسخه کتابخانه مجلس. در تهيه کتاب نسخه ملک اساس مطالعه قرار گرفته است. در معدودي، مطالب و اصطلاحات و اسامي که نسخه ملک با دو نسخه ديگر تفاوت داشت، دو نسخه مجلس و ملي ملاک قرار گرفته شده است.

آخرین محصولات مشاهده شده