درباره‌‌ی تاريخ مختصر كيوريتوري

کيوريتوي در بنيادي‌ترين شکل خود، صرفا درباره متصل کردن فرهنگ‌ها و نزديک کردن اجزاي آن‌ها به يکديگر است. کار کيوريتور پيوند زدن است. مي‌توان آن را به صورت تلاشي براي گرده‌افشاني فرهنگ يا گونه‌اي نقشه‌نگاري که مسيرهاي جديدي را درون يک شهر، يک مردم يا يک جهان مي‌گشايد، توصيف کرد. در اين کتاب، نويسنده در گفتگو با يازده نفر از کيوريتورهاي پيشگام و برجسته قرن بيستم چگونگي پيدايش و رشد اين حرفه و به واسطه آن سير تحول هنر معاصر را مرور مي‌کند.

آخرین محصولات مشاهده شده