درباره‌‌ی بچه معمولي و قهرمانان سركش (بچه معمولي 2)

همه‌ي قهرمان‌ها ابر توانايي ندارند. حرف ما را باور نمي‌کنيد؟ خب، مورف کوپر شاهد عيني ادعاي ماست. مورف که به او بچه معمولي مي‌گويند، با بقيه‌ي ابرناتوانان ، آدم بدها را هرجايي که باشند به دام مي‌اندازند. اما قهرمان بودن خيلي سخت‌تر از اين حرف‌هاست. در دوردست‌ها و در يک زندان فوق امنيتي، خطرناک‌ترين ابرتبهکار دنيا سکوت سي ساله‌اش را شکسته و اولين جمله‌اي که به زبان آورده اين بوده: «بچه معمولي را بياوريد پيش من !»

آخرین محصولات مشاهده شده