درباره‌‌ی بوم نقاشي 10 در 30 بوميران

بوم مستطيل و مربع بوميران، براي تمام هنرمندان از سطح مبتدي تا حرفه‌‌اي، ايدآل و کاربردي است. براي توليد پارچه‌ي اين بوم از الياف مرغوب کتان استفاده شده که ظاهر خود را در برابر ضربه‌هاي قلم‌مو حفظ مي‌کند. استفاده از جسوي درجه يک و با فرمول اختصاصي براي زمينه‌سازي بوميران باعث شده بستري مناسب ايجاد شود. با وجود اين بستر رنگ‌ها به خورد بوم نمي‌رود و قلم‌مو حرکتي آزادانه خواهد داشت. کلاف چوبي بوميران استحکام قابل‌قبولي دارد و به‌راحتي انحنا پيدا نمي‌کند. براي اتصال پارچه به چارچوب از منگنه استفاده شده که دوام بوم را افزايش داده است. بوم که وسيله‌اي پرکاربرد در نقاشي با رنگ‌روغن و اکرليک است، نقشي مهم در خلق و ماندگاري يک اثر هنري دارد؛ بنابراين بايد به ويژگي‌هاي آن توجه کرد.
پارچه نرمال: پارچه اي با بافت متوسط مناسب انواع سبک هاي نقاشي

آخرین محصولات مشاهده شده