درباره‌‌ی به خاطر آن خرگوش

در آخرين شب تابستان، اِما و پدرش که محيط‌بان است، تلفني خبردار مي‌شوند که بايد يک خرگوش وحشي را از لاي نرده‌ها نجات بدهند. ولي به‌جاي خرگوش وحشي، با يک خرگوش کوچولوي دست‌آموز روبه‌رو مي‌شوند. اما پدرش را متقاعد مي‌کند که خرگوش را به خانه ببرند. روز بعد، اِما که قبلا در مدرسه‌ي خانگي درس مي‌خوانده، براي اولين بار به کلاس پنجم مدرسه‌ي دولتي مي‌رود. او مشتاق است در مدرسه بهترين دوستش را پيدا کند. ولي هيچ‌چيز طبق برنامه پيش نمي‌رود. روز اول مدرسه با پسري آشنا مي‌شود که متفاوت است و از حيوانات مي‌ترسد. آيا او همان دوست واقعي‌اي است که اما دنبالش است؟ سرنوشت خرگوش چه مي‌شود؟ سينتيا لرد در اين کتاب شگفت‌انگيز از متفاوت بودن و وفادار ماندن به خود مي‌گويد.

آخرین محصولات مشاهده شده