درباره‌‌ی به خاطر آنيا

دخترهاي ده ساله کلاه گيس نمي‌گذارند. پس چرا آنيا کلاه گيس گذاشته؟ دوست کيلي، استف، مي‌خواهد جواب اين سؤال را بداند. حتي از کيلي مي‌خواهد کلاه گيس آنيا را بکشد تا فقط ببيند واقعي است يا نه. کيلي هم مي‌خواهد بداند. ولي وقتي کلاه گيس آنيا جلوي همه‌ي بچه‌هاي کلاس از سرش مي‌افتد، کيلي مي‌فهمد که از ته دل مي‌خواهد به آن‌ها کمک کند تا حالش بهتر شود. و اما آنيا؛ او فقط مي‌خواهد دوباره موهايش دربيايند، ولي هيچکس، حتي دکترها هم نمي‌دانند اين اتفاق مي‌افتد يا نه. آن‌ها چطور مي‌تواند با بيماري‌اش کنار بيايد، آن هم وقتي که حتي نمي‌تواند به آينه نگاه کند؟

آخرین محصولات مشاهده شده