درباره‌‌ی باغ مخفي (كتابخانه كلاسيك)

مري که به خانه‌ي عمه اش در انگلستان نقل مکان کرده، تنها و غمگين است. پسرعمه‌ي بيمارش، کالين، آن قدر ضعيف است که نمي‌تواند از تخت خوابش بيرون بيايد. مري داستان‌هاي زيادي درباره‌ي باغ متروک نزديک خانه شنيده. چه رازي در دل اين باغ پنهان است؟ باغ اسرارآميزي که زندگي مري و کالين را بعد از اين تغيير خواهد داد. از کتابخانه‌ي کلاسيک مهتاب وارد دنياي شاهکارهاي ادبي شويد.

آخرین محصولات مشاهده شده