درباره‌‌ی بازگشت شازده پسر

کمتر داستاني در دنيا پيدا مي‌شود که اينقدر مورد علاقه مردم دنيا باشد. به زبان‌هاي مختلف ترجمه شده باشد و هر کسي با هر حس و حالي از خواندنش لذت ببرد. اما شازده کوچولو، سفر جذاب يک پسرک کوچک از سياره‌اش براي پيدا کردن دوست، تمام اين ما ويژگي‌ها را دارد. آنتوان دوسنت اگزوپري با نوشتن شازده کوچولو نامش را در تاريخ و ادبيات جهان جاودانه کرد و حالا الخاندرو گيلرمو روئمز، تصميم گرفته است تا و داستاني به همان اندازه جذاب، لطيف و پرمعنا بيافريند. داستان بازگشت شازده پسر، . داستان سفر دوباره شازده کوچولو است که از اخترک خودش خسته شده است و دوباره مي‌خواهد دنيا را بکاود. بازگشت شازده پسر، داستان لطيف و دوباره چيزهاي واقعي زندگي است. همان‌هايي که مي‌توان با چشم دل ديد. بازگشت شازده پسر از عواطف رقيق انسان‌ها صحبت مي‌کند و به ما يادآوري مي‌کند زندگي فقط با عشق است که زيباست. رانندهاي شازده پسر را پيدا مي‌کند. آن ها باهم شروع به گفتگو مي‌کنند و کتاب بيشتر حول محور گفتگوهاي آن‌ها مي‌چرخد. حالا راننده که گويي نقش يک راهنما را براي شازده پسر ايفا مي‌کند، او را وارد دنياي عجيب و پيچيده آدم بزرگ‌ها مي‌کند...

آخرین محصولات مشاهده شده