درباره‌‌ی بازگشت به كافه چرا

مردي به نام جان، يک شب به‌طور تصادفي در جاده‌اي دورافتاده از کافه‌اي به نام چرا سر در مي‌آورد و زندگي‌اش به‌ کلي متحول مي‌شود. ده سال بعد، باز به‌ طرزي غير‌منتظره خود را در آن مکان مي‌يابد و با پرسش‌هايي جديد در منوي کافه و ماجراهايي تازه روبه‌رو مي‌شود. اين‌بار هم، زماني که در کافه‌ي چرا سپري مي‌کند نقطه‌ي عطفي مي‌شود براي تغيير ديدگاه و نگرش او نسبت به زندگي و او را وارد مسيري تازه مي‌کند…

آخرین محصولات مشاهده شده