درباره‌‌ی بازي كاريبا

حيوانات وحشي دور درياچه کاريبا جمع شدند تا آب بخورند. ولي کي بايد اول آب بخوره. اوني که بزرگتره؟ پس هر وقت فيل‌ها جلو ميايند همه بايد بترسند و فرار کنند. اما مگه فيل از موش نمي‌ترسه؟ کاريبا يک بازي دوست‌داشتني گروهي است که در آن بازيکنان با گذاشتن کارت‌هاي حيوانات مختلف دور درياچه حيوانات ديگر را فراري مي‌دهند و امتياز مي‌گيرند. بازيکني که سه کارت يک جانور يا بيشتر را دور درياچه بگذارد مي‌تواند جانوران ضعيفتر را فراري دهد و کارت‌هاي آنها را به عنوان امتياز دريافت کند. برنده کسي است که بيشترين امتياز را کسب کند. اين بازي با فضاسازي زيبا و تکرارپذيري بالا مي‌تواند لحظات لذت‌بخشي را براي بازيکنان رقم بزند.

آخرین محصولات مشاهده شده