درباره‌‌ی بازي ساواش

نبردي در راه است… نبردي که فقط يک پيروز خواهد داشت و پيروز اين نبرد به عنوان پادشاهي افسانه اي بر تمام قبايل حکومت خواهد کرد. سلجوقيان، ايلخوانان و بيزانس‌ها براي تصاحب اين پادشاهي درگير نبردي خونين مي شوند و رعيت نيز در طرفي ديگر بر ضد حکومت دست به شورش زده و به دنبال برپايي سلطنتي مردمي است. شما در بازي ساواش، به عنوان فرماندهان يکي از قبايل بازي، بايد قلمرو خود را گسترش داده و با ساخت و سازهاي مختلف، قدرت خود را چندين برابر کنيد.

آخرین محصولات مشاهده شده