درباره‌‌ی بازي فكري دوخان

دو خان يک بازي نقش مخفي ساده و سرعتي است که به علت هيجان و جذابيت زياد و همچنين تکرار پذيري بالا باعث مي شود چندين دست پشت سر هم بازي کنيد و لذت ببريد. در اين بازي بازيکنان به صورت مساوي به 2 گروه شمال و جنوب تقسيم مي شوند. هر گروه يک خان و يک قاتل دارد. ساير بازيکنان گروه، زنجيره اي هستند که خان را به قاتل متصل مي کند چون در اين بازي هر بازيکن فقط يکي از هم گروهي هايش را مي شناسد. اولين گروهي که خان گروه مقابلش را شناسايي کند و بکُشد، برنده بازي خواهد بود. هنگامي که با تعداد بازيکنان فرد بازي مي کنيد، گماشته به بازي اضافه مي گردد. گروه سومي که به تنهايي مي تواند برنده بازي شود.

آخرین محصولات مشاهده شده