درباره‌‌ی بازي بگيرببند

زنداني در تلاش است که با کندن تونل در زير زندان از آن فرار کند. شما مي‌خواهيد به فرار او کمک کنيد يا راه او را ببنديد. اين انتخابي است که همه با هم مي‌گيريد و بايد تا آخر پاي آن بايستيد. بگيرببند يک بازي جذاب همکاري گروهي است که بازيکنان در آن تلاش مي‌کنند با گذاشتن کارت‌هاي تونل مسير زنداني را باز يا مسدود کنند. در هر نوبت بازيکنان با گذاشتن کارت‌هاي دست بر روي زمين سعي مي‌کنند راهي را که به هدف تيم نزديکتر است بسازند. در اين بازي بازيکنان يک هدف مشترک دارند و سعي مي‌کنند باهم بهترين استراتژي را بسازند. بگيرببند در سه حالت مختلف قابل بازي کردن است که هر حالت جذابيت و چالش مخصوص خود را دارد.

آخرین محصولات مشاهده شده