درباره‌‌ی بازاريابي استراتژيك (مفاهيم و موارد)

كتاب بازاريابي استراتژيك موارد و مفاهيم مجموعه‌اي منحصربه فرد از مطالبي جامع و كامل است كه مفاهيم و مسائل مربوط به بازاريابي استراتژيك را بررسي مي‌كند. توضيح فصل‌ها به اين ترتيب است كه چه نوع بازاريابي را استراتژيك بدانيم همچنين درباره‌ي بخش‌بندي استراتژيك مزيت رقابتي و استراتژي‌هاي رشد برند مديريت برند داخلي و مديريت شهرت شركت مطالبي ارائه مي‌شود. با مطالعات موردي از طيف گسترده‌اي از زمينه‌ها و صنايع جهاني از جمله برگر كينگ فدرال اكسپرس و توئيتر خوانندگان اين كتاب اطلاعاتي را مرتبط با كارشان براي توسعه و استفاده از استراتژي مبتني بر بازار به دست خواهند آورد.

آخرین محصولات مشاهده شده