درباره‌‌ی باب اسفنجي 8 (روز دوستي و مهرباني)

يك روز، باب اسفنجي شاد و شنگول از خواب بيدار مي‌شود. چرا كه روز جشن دوستي و مهرباني در پيش است. باب اسفنجي از خوشحالي، قند تو دلش آب ميشه، آخه امشب، جشن را قراره در رستوران خرچنگ برگزار كنند.

آخرین محصولات مشاهده شده