درباره‌‌ی ايچي‌گو ايچي‌يه

هدف اين کتاب تنها معرفي جنبه‌هاي جذاب فرهنگ ژاپني مرتبط با ايچي‌گو ايچي‌يه نيست، بلکه باعث مي‌شود لحظاتي فراموش‌نشدني، در تنهايي يا با ديگران، خلق و تجربه کنيد. همان‌طور که در بخش‌هاي بعدي خواهيد ديد، ياد گرفتن و تمرين ايچي‌گو ايچي‌يه به شما اجازه مي‌دهد که زندگي شادتر و رضايت‌بخش‌تري را بدون تحمل رنج گذشته و نگراني از آينده تجربه کنيد؛ و ياد مي‌گيريد که تماماً، در زمان حال زندگي کنيد و قدر تک‌تک لحظات را بدانيد و به آن ارج نهيد. در پايان اين سفر، به شکارچيان لحظات خاص تبديل خواهيم شد، و خواهيم دانست که چگونه از اين لحظات لذت ببريم و همان‌طور که هستند دوستشان بداريم، چراکه منحصربه‌فردند و تجاربي تکرارناپذيرند.

آخرین محصولات مشاهده شده