درباره‌‌ی اين‌جا بدون مرد

ويروسي مرموز در حال منقرض كردن مردهاست و دنيا به دست زن‌ها افتاده. ميترا آيدا و شيرين زناني هستند كه هنوز مردي در زندگي‌شان باقي مانده. آن‌ها سعي مي‌كنند مردهاي‌شان را مانند كالايي لوكس و ممنوعه مخفي كنند. مونا زارع طنزنويسي است كه هم مي‌تواند داستان را شيرين روايت كند و هم موقعيت‌هاي متناقضي بسازد كه كليشه‌هاي ذهني را به خصوص درباره‌ي زنان قلقلك دهد.

آخرین محصولات مشاهده شده