درباره‌‌ی انگليسي براي مسافري از ايران (با سي‌دي)

مطالبي که در جلد دوم کتاب گنجانده شده است شامل: 1- فصل اول: گفتگوهايي با موضوعات متنوع و جالب تحت عنوان پيکتو دايلوگز مي باشد که در قالب فرهنگ تصويري به بررسي مطالب بسيار ضروري از مسافرت توريستي تا سرگرمي ها مي پردازد. 2- فصل دوم: به سه بخش مبتدي، متوسط و پيشرفته تقسيم شده است. بديهي است که ترتيب طراحي مطالب از آسان به دشوار مي باشد. الف. بخش مبتدي شامل نه درس مي باشد که هر درس از ده مکالمه جديد و جذاب تشکيل شده است که در آنها از مطالب پايه اي نظير آدرس گرفتن، کاربرد اعداد، خريد و ... استفاده شده است. ب. بخش متوسط شامل هفت درس مي باشد که در هر درس ده گفتگو درباره موضوعات پيشرفته تر به کار رفته است. مطالبي مانند آشنايي و معرفي در محيط هاي کاري، محله، مهماني، تقاضا کردن، گفتگو درباره آينده، مکالمات تلفني، موضوعات ورزشي، گفتگو درباره مشاغل، داستان و ... ج. بخش پيشرفته مطابق با نيازهاي آن دسته از مخاطباني که در سطح پيشرفته تري هستند، تدوين شده است. موضوعاتي از قبيل روش هاي يادگيري زبان انگليسي، کاريابي، هنر، بازاريابي، سخنراني، کامپيوتر، موضوعات خبر متنوع و ... ارائه دي وي دي کليه مطالب کتاب در قالب درس هاي صوتي و تصويري و انيميشن هاي دو بعدي ابتکاري نوين مي باشد که در اين کتاب از آنها استفاده شده است.

آخرین محصولات مشاهده شده