درباره‌‌ی انقلابي‌ها دوباره دست به كار مي‌شوند

رمان پرطمطراق، ابسورد و خودآگاه انقلابي‌ها دوباره دست به كار مي‌شوند در دل دهه‌اي از تاريخ معاصر اكوادور مي‌گذرد كه رياضت اقتصادي گريبان‌گير كشور شده است. كتاب آرمان‌گرايي ناكام‌مانده دوستان ديرين را حكايت مي‌كند؛ دوستاني كه يكي ديوان‌سالار و يكي نمايش‌نامه‌نويس است و ديگري هم در تبعيد خودخواسته به سرمي‌برد؛‌ آن‌ها به ميزاني كه از زشتي‌ها و شرارت‌هاي ديكتاتوري مطمئن‌اند، در هر چيز ديگري، از جمله يكديگر، ترديد مي‌كنند.

آخرین محصولات مشاهده شده