درباره‌‌ی امان از دست زباله

در اين مجلد از مجموعة «کتاب‌هاي سبز» ماجراي زندگي حيواناتي بازگو مي‌شود که شهر خود، حيوانستان، را پر از زباله کرده‌اند و يک روز متوجه مي‌شوند جايي دچار اشتباه شده‌اند. اسب آبي شهردار حيوانستان درمي‌يابد که زباله‌ها در همه‌جاي شهر پخش شده‌اند، بنابراين همة همشهريان خود را به جشن جمع‌آوري زباله دعوت مي‌کند و پس از آن اهالي حيوانستان تصميم‌هاي مهمي مي‌گيرند. اين داستان با موضوع زباله، بازيافت و آلودگي براي گروه سني «ب» و «ج» به چاپ رسيده است. کتاب جلد شصت و سوم از مجموعة «بچه‌ها و حفظ محيط زيست» است.

آخرین محصولات مشاهده شده