درباره‌‌ی الگويابي كودكان 2 (3 تا 6 سالگي)

مجموعه کتاب‌هاي پيش دبستاني تربچه انتشارات خيلي سبز ؛ يکي از مجموعه کتاب‌هايي است که مي‌تواند به فرزند عزيز شما در مسير رشد و شکوفايي خلاقيت و استعدادهايش کمک کند. مجموعه پيش دبستاني تربچه انتشارات خيلي سبز که ويژه کودکان سه تا شش سال است ؛ ضمن سرگرمي به رشد و پرورش استعدادهاي کودکتان کمک مي‌کند. بهتر است تا کودکان پيش از ورود به مدرسه با کتاب و مفاهيم مورد تدريس در مدارس آشنا شوند ؛ بدين ترتيب مدرسه براي آن‌ها مکان جذاب‌تري بوده و کودکان در مدرسه با مفاهيم ، کتب و معلمان ارتباط بهتري برقرار مي‌کنند. کتب پيش دبستاني تربچه انتشارات خيلي سبز با اين هدف تدوين شده و به نونهالان شما در اين مسير ياري مي‌رسانند.

آخرین محصولات مشاهده شده