درباره‌‌ی الفباي فلسفه

الفباي فلسفه کتابي است بسيار عالي براي آشنايي جدي با مفاهيم اصلي فلسفه. اغلب کتاب‌هاي آشنايي با فلسفه، بر پايه‌ي آنچه هگل گفته است –که تاريخ فلسفه خود فلسفه است- تاريخ فلسفه را روايت مي‌کنند. از فلسفه‌ي پيشا سقراطي شروع مي‌کنند و يکي‌يکي ايده‌هاي فيلسوفان يونان باستان را بيان مي‌کنند تا به روزگار معاصر مي‌رسند. اما الفباي فلسفه از اين جهت کتاب متفاوتي است. در اين کتاب، مفاهيم اصلي فلسفه دسته‌بندي شده‌اند و خواننده کاري با تاريخ‌ها و نام‌ افراد ندارد. شش دسته‌بندي در حوزه‌ي تفکر فلسفي انتخاب شده و در هرکدام از آن دسته‌بندي‌ها، عقايد مهم مطرح شده‌اند. براي مثال در فصل اول فلسفه‌ي وجود خدا بررسي مي‌شود. اين‌که تا امروز چه استدلال‌هايي براي وجود خدا مطرح بوده و آيا اين استدلال‌ها از نظر فلسفي قانع‌کننده‌اند؟ ويژگي بسيار مهم اين کتاب اين است که به شکلي بي‌طرفانه هر استدلال را مختصر و مفيد و ساده توضيح مي‌دهد، و بعد استدلال‌هاي مخالف با آن را نيز باز به شکلي کاملن بي‌طرف شرح مي‌دهد. نتيجه‌ي اين کار اتفاقي است که درون ذهن خواننده مي‌افتد. خواننده به‌ناچار با دو استدلال که هرکدام در نگاه اول محکم به نظر مي‌رسند مواجه مي‌شود. ابتدا گيج مي‌شود. پس از آن کم‌کم ياد مي‌گيرد به چه ظرافت‌هايي دقت کند. و کم‌کم شروع مي‌کند به فکر کردن. و اين فکر کردن خودِ فلسفه است. اين کتاب ما را به انديشيدن فلسفي وادار مي‌کند، بدون اين‌که نياز باشد اصطلاحات و اطلاعات اضافه را از بر کنيد. اين بهترين کتابي‌ست که مي‌توانيد با آن ذات فلسفي انديشيدن را درک کنيد و حتا بدون آن‌که بدانيد آن را اجرا کنيد. نويسنده‌ي الفباي فلسفه کيست؟ نايجل واربرتون، استاد فلسفه‌ي دانشگاه کِيمبريج انگليس است. او چندين کتاب براي شروع آشنايي با فلسفه نوشته که در تمامي آن‌ها با استعدادي عالي در خلاصه‌کردن مفاهيم پيچيده، مثل يک معلم و استاد حرفه‌اي و مسلط بر موضوع، خواننده را به سوي دانستن بيشتر و بازکردن درب ورود به دنياي فلسفه راهنمايي مي‌کند. بهترين ترجمه‌ي الفباي فلسفه اين کتاب با ترجمه‌ي مسعود عليا (نشر ققنوس) منتشر شده است. کتاب‌هاي مشابه الفباي فلسفه اگر به اين کتاب علاقه داريد، کتاب‌هاي زير نيز براي شما مناسب خواهند بود: گفتگوهاي فلسفي، آثار کلاسيک فلسفه، تسلي‌بخشي‌هاي فلسفه، سرگذشت فلسفه، فلاسفه‌ي بزرگ.

آخرین محصولات مشاهده شده