درباره‌‌ی بازي فكري اكسپنشن شب‌هاي مافيا

“برنامه شب هاي مافيا” بر اساس “بازي شب مافيا” که طراح و سازنده آن اشکان جواهري و مجموعه دورهمي مي باشد ساخته شده است. اين بسته شامل نقش ها و سناريوي “رئاليتي شوي شب هاي مافيا” به همراه دفترچه راهنما و توضيحات کامل بازي مي باشد. – اضافه شدن نقش مستقل که نه با مافياست و نه با شهروندها – بي نياز از بسته اصلي بازي شب مافيا ولي قابل ترکيب با ديگر بسته ها ين بسته براي بازي کردن نياز به بسته اصلي شب مافيا ندارد و يک بسته مستقل مي باشد که به راحتي ميتوانيد با داشتن آن در جمع هاي کوچک و نهايت 15 نفره شب مافيا بازي کنيد و لذت ببريد.

آخرین محصولات مشاهده شده