درباره‌‌ی بازي اكسپنشن تاريك شب مافيا (Dark Expansion)

وقتي صحبت از بسته اکِسپنشن ميشه، اون هم در حوزه بازي، منظور بسته اي هست که به بازي اصلي اضافه ميشه و بازي رو گسترده تر و باحالتر مي کنه. اين اضافه شدن ميتونه کارت، مهره، شخصيت نقشه،سناريو، داستان و قوانين بازي باشه. يعني بسته اِکسپشن به تنهايي قابل استفاده نيست و حتما بايد به همراه بازي اصلي استفاده بشه. در واقع يه جور بروز رساني و تغيير فصل بازي ميشه.براي جايگزيني واژه اکسپنشن ميشه از واژه هايي مانند افَزونه، بسته الحاقي يا بسته مکمل استفاده کرد اما چون اين موضوع تخصصي است و اکِسپنشن اصطلاح رايج و عرف آن است، ما هم از همين واژه استفاد کرديم.در اين بسته تاريک، شخصيت و کارت هاي جديد به بازي اضافه شدند ولي به اين معني نيست که بازي پيچيده تر يا سخت تر شده. فقط خواستيم حال و هواي تازه اي وارد بازي بشه و کمي بازي رو پخته تر کنيم تا دستتون در انتخاب شخصيت و ساخت سناريو هاي ابداعي بازتر بشه. کارت هاي جديد هم که اضافه شدند، هر کدام به بازيکنان قابليت هاي خاص و تازه اي مي دهند و تعامل بين بازيکنان را بيشتر مي کنن.بسته اصلي شب مافيا طوري طراحي شده که در صورت لزوم، راحت مي تونين کارت هاي اکسپنشن را داخلش بذارين و به بازيتون اضافه کنين. اينجوري لازم نيست هميشه دو تا جعبه همراتون باشه.

آخرین محصولات مشاهده شده