درباره‌‌ی افسون زمستان (مومي ترول‌ها 6)

ترولك وسط زمستان از خواب مي‌پرد در حالي كه بقيه‌ي افراد خانواده در خواب زمستاني‌اند. انگار زمستان سرد خانه‌ي آشنا و دوست‌داشتني‌شان را صاحب شده. خورشيد گم شده و ترولك با موچودات نا آشنا و نچسب رو به رو مي‌شود حتي آن‌هايي را هم كه مي‌شناسد رفتاري غيرعادي از خودشان نشان مي‌دهند. ترولك سردرگم و افسرده با ماجراهاي جورواجوري رو به رو مي‌شود تا اينكه...

آخرین محصولات مشاهده شده