درباره‌‌ی اصول سخنراني و فن‌بيان به روش TED (ميني‌بوک)

اصول سخنراني و فن‌بيان به روش TED كتاب جامعي براي يادگيري سبك سخنراني TED است كه امروزه خيلي‌ها آن را مي‌شناستد. كريس امدرسون يك كار‌آفرين انگليسي و سرپرست TED است. TED يك مجموعه كنفرانس در سطح جهاني است كه در سال 1984 ريكي ورمن و هري ماكز آن را ارئه كرده‌اند. اين كتاب براي خوانندگاني كاربرد دارد كه دوست دارند در ارائه سخنراني‌هاي موثر تبحر يابند. در واقع نكات، ترفند‌ها و ابزار‌هاي كاربردي را ارائه مي‌دهد. مهارت‌هاي توصيف شده در كتاب را مي توان براي هر نوع سخنراني كوچك و بزرگ به كار گرفت: از ارائه يك مطلب كاري در اتاق كنفرانسي كوچك گرفته تا سخنراني در برابر هزاران نفر، اگرچه خيلي از ادم‌ها از صحبت در مقابل مردم مي‌ترسند. هنر ارائه سخنراني‌هاي عالي را مي‌توان درست مثل خيلي از مهارت‌هاي ديگر آموخت. براي ارائه سخنراني‌ عالي سبك واحد و مشخصي وجود ندارد و سخنران‌ها بايد سبك و روش ارائه‌اي را بيابند كه تناسب كامل دقيقي با آن‌ها دارد.

آخرین محصولات مشاهده شده