درباره‌‌ی اصل‌گرايي (اصل را بچسبيد و فرع را رها كنيد)

آيا تا به حال، هم احساس بيش از حد كار كردن و هم بي‌مصرفي كرده‌ايد؟ تا به حال به اين نتيجه رسيده‌ايد كه كارتان انجام امور بي‌اهيمت شده است،؟ تا به حال احساس كرده‌ايد كه سرتان شلوغ است، ولي بهره‌وري نداريد؟ انگار هميشه در حركتيد، ولي هيچ‌وقت به جايي نمي‌رسيد؟ اگر پاسخ‌تان به هركدام از اين سوال‌ها مثبت است، راه خروج از اين وضعيت «اصل‌گرا شدن» است.

آخرین محصولات مشاهده شده