درباره‌‌ی اسمورف‌ها (دهكده گمشده) كتاب پازل

وقتي اين سوال براي گل نمك پيش مي‌آيد كه اسمورف دختر بودن واقعا چه معني دارد، از گنده، كله پر و چلفتي كمك مي‌گيرد. تنها دختر دهكده بودن چندان اسمورفي نيست، مخصوصا وقتي اسم تمام اسمورف‌ها نشان‌دهنده شخصيت آن‌ها است.

آخرین محصولات مشاهده شده