درباره‌‌ی از صفر به 1 (ميني‌بوک)

اين كتاب نكاتي در مورد استارت‌آپ‌ها را به شما مي‌آموزد و چگونگي ساختن آينده رو به رشد را به شما نشان مي‌دهد در‌واقع مي‌توان گفت اين كتاب راهنماي پيتر تيل براي ايجاد شركت‌هاي نو‌آور و خلاق است. درباره شركت‌هايي حرف مي‌زنند كه مي‌توانند از صفر، يك بسازند. وي به عنوان بنيان‌گذار پي‌پل و سرمايه‌گذار استارت‌آپ‌هاي نو‌آور به شمار مي‌آيد و تجربيات خود را در اين كتاب ارائه كرده است. پيتر تيل و بليك مسترز معتقدند كه براي موفقيت و ساختن آينده‌اي درخشان كه با‌حال متفاوت باشد، لازم است كه طور ديگري فكر كنيم. ايده‌هاي خلاقانه داشته باشيم و به دنبال ساختن چيز‌هاي جديد باشيم. دنياي‌ما به كساني كه مقلد هستند، احتياجي ندارد بلكه به كساني احتياج دارد كه غير‌عادي فكر مي‌كنند، ايده‌هاي متفاوت و غير‌عادي دارند و براي عملي كردن ايده‌هايشان دست از تلاش بر‌نمي‌دارند. اين كتاب فرمولي براي رسيدن به موفقيت نيست. فرمول‌هاي موفقيت در كار آفريني به كار نمي‌آيند ، چون نحوه ارائه نو‌آوري‌ها هستند كه اهميت كليدي در كار‌آفريني دارند (مانند ايده‌هاي جديد يا كشف نشده). طبق نظر تيل، هر نو‌آورري مسير متفاوتي را دنبال مي‌كند. با اين‌حال، افراد موفق ارزش‌ها را غالبا به‌طور مكرر در مكان‌هاي جديد يا عجيب مي‌يابند. آن‌ها با استفاده از اصول مهم كسب‌و كار دست پيدا مي‌كنند.

آخرین محصولات مشاهده شده