درباره‌‌ی از لذت آني تا ملال فوري (جستار‌هايي كوتاه درباره زندگي روزمره ايراني)

آن‌چه در اين كتاب مي‌خوانيد نوشته‌هايي درباره زندگي روزمره ايراني است. پيژامه، فينگرفود، عروسي، پدر و مادر بودن، لايك نكردن، بي‌تربيتي، شوآف‌كردن، شاخ اينستاگرام شدن، بدوبيراه گفتن، به سفر رفتن، قرنطينه و شركت در مجلس ترحيم از جمله موضوعاتي است كه فردين عليخواه درباره‌آن‌ها به زباني ساده نوشته است. تمرين «غير‌معمولي ديدن‌ پديده‌هاي معمولي و معمولي ديدن پديده‌هاي غيرمعمولي» و همچنين پرهيز از قلمبه‌نويسي ضمن اشاعه بينش جامعه‌شناختي مد نظر او بوده است.

آخرین محصولات مشاهده شده